Medtovar24
KaWe LED 2,5
 >>   >>  KAWE
KaWe LED 2,5

: 84

:
  • ( )
  • 3-
  • , ,
 
LED 2,5 ( 100 000 , 8 000 )
LED 2,5 ( 50 000 , 20 000 )
 
1,5 B – 2, 
( )
 
LED
10 x Ø 2,5
10 x Ø 4,0
 
: , ,