Medtovar24
KaWe 30 LED 3,5 ()
 >>   >>  KAWE
KaWe 30 LED 3,5 ()

: 210

:
  • 20 000
  • 100 000
  • ( )
  • 3-
  • «»
 
LED 3,5
 
Li-Ion 3,5. KaWe 4000)
 
KaWe LED 30 3,5
10 x Ø 2,5
10 x Ø 4,0
Li-Ion 3,5
: 12.80220.722